Hoppa till innehåll

Bokslutskommuniké 2020: Stabilt förvaltningsresultat och rekordstark finansiell position för Wihlborgs

Årsbokslut

  • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 3 074 Mkr (2 983)
  • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 2 222 Mkr (2 140)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 1 830 Mkr (1 775)
  • Periodens resultat uppgår till 2 222 Mkr (2 923), motsvarande ett resultat per aktie om 14,46 kr (19,02)
  • EPRA NAV ökade med 12 procent till 152,44 (140,20)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,25 kr (4,50) per aktie

- Vår fastighetsförvaltning har fortsatt leverera goda resultat under det fjärde kvartalet och vi kan summera ett positivt år trots pandemins effekter. Det finns en aktivitet i marknaden som vi tack vare ihärdigt arbete får god utväxling på och vi har levererat en positiv nettouthyrning under alla fyra kvartalen. Nettouthyrningen för helåret är 31 Mkr, varav 16 Mkr under fjärde kvartalet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

- Mot bakgrund av den aktivitet vi ser på marknaden fortsätter vi att investera i vårt fastighetsbestånd. Nu har vi exempelvis startat kontorsprojektet Kvartetten (Pulpeten 5) i Hyllie, ett område där vi idag inte har några vakanser alls. Att fortsätta investera i Öresundsregionen är vårt viktigaste bidrag till den fortsatta utvecklingen och ett sätt att långsiktigt skapa värden för oss och våra hyresgäster. Investeringarna bidrar också till den ekonomiska aktiviteten och till att skapa arbetstillfällen i regionen.

- Sammanfattningsvis har vi under 2020 kunnat växa, öka vårt resultat och skapa en ännu starkare finansiell position. Att vi i utmanande tider skapar en ännu stabilare plattform ger oss ytterligare kraft att driva framtida utveckling.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl 9.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webbsändning  (https://tv.streamfabriken.com/wihlborgs-fastigheter-q4-2020)eller telefon +46 8 505 583 66 eller +44 3333 009 273 (UK).

Länk till webbsändning (https://tv.streamfabriken.com/wihlborgs-fastigheter-q4-2020)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 07.30 CET.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Visa alla pressmeddelanden
Wihlborgs kontorshus i Hyllie får branschens mest krävande hållbarhetscertifiering

Wihlborgs kontorshus i Hyllie får branschens mest krävande hållbarhetscertifiering

Försäkringskassan utökar i Wihlborgs lokaler i Malmö

Försäkringskassan utökar i Wihlborgs lokaler i Malmö

Secondhandkedja etablerar sig i Wihlborgsfastighet i centrala Malmö

Secondhandkedja etablerar sig i Wihlborgsfastighet i centrala Malmö