Wihlborgs utökar koncernledningen

Från den 1 september utökar Wihlborgs koncernledningen med regioncheferna Magnus Lambertsson, Magnus Prochéus och Maria Ivarsson.

Wihlborgs koncernledning består därmed av:

· Ulrika Hallengren, vd
· Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef
· Anna Nambord, chef hållbara affärer
· Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef
· Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och marknadschef
· Magnus Lambertsson, regionchef Helsingborg
· Magnus Prochéus, regionchef Malmö
· Maria Ivarsson, regionchef Lund

- Omvärlden förändras kontinuerligt och det är viktigt för oss att effektivt kunna ta till vara nya affärsmöjligheter och utvecklingspotential. Fastighetsförvaltningen är vår kärnverksamhet och nu får denna en tydligare representation i koncernledningen. På så sätt får vi bättre kraft och tempo i utvecklingen av bolaget och vår verksamhet framöver, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs verksamhet i Danmark drivs i ett självständigt dotterbolag, Wihlborgs A/S, med Peter Nielsen som vd. Wihlborgs A/S rapporterar till bolagets styrelse bestående av Ulrika Hallengren (ordförande), Arvid Liepe och Niels Gram-Hanssen.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,4 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,4 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.