Hoppa till innehåll

Wihlborgs årsredovisning för 2018

Årsredovisning

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se (https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/)

Årsredovisningen, med tillhörande GRI-bilaga, utgör Wihlborgs hållbarhetsredovisning för 2018.

Den tryckta årsredovisningen distribueras med början vecka 14 med post till de aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta.

Om du vill ha ett tryckt exemplar är du välkommen att kontakta oss på 040-690 57 00 eller info@wihlborgs.se.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2019
kl. 10.00 CEST.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 42,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,0 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Karin Wittsell Heydl, kommunikationschef, 040-690 57 36

Senaste pressmeddelanden

Visa alla pressmeddelanden
Springhill hyr 6 400 kvm i Wihlborgs nya logistikanläggning i Helsingborg

Springhill hyr 6 400 kvm i Wihlborgs nya logistikanläggning i Helsingborg

Genetor utökar hos Wihlborgs på Helsingborg C

Genetor utökar hos Wihlborgs på Helsingborg C

Wihlborgs hyr ut 12 000 kvm till Bygningsstyrelsen

Wihlborgs hyr ut 12 000 kvm till Bygningsstyrelsen