Hoppa till innehåll

Wihlborgs köper fastighet i Fosie, Malmö

Pressmeddelande

Wihlborgs har förvärvat en strategiskt belägen kontors- och industrifastighet vid Yttre Ringvägen i Malmö. Sydsvenska Dagbladets AB är hyresgäst med ett tioårigt hyresavtal och idag inrymmer fastigheten Sydsvenskans tryckeri.

Byggnaden omfattar ca 9 700 m² med en tomt om ca 32 000 m². Köpeskillingen uppgår till 78,1 Mkr och tillträde sker under första kvartalet 2016. Säljare av fastigheten är Bold Printing Malmö AB, som är en del i Bonnierkoncernen.

˗ Fastigheten är väl underhållen och förvärvet innebär en möjlighet för oss att kunna genomföra en effektivare exploatering av området. Wihlborgs har sedan tidigare förvärvat den intilliggande obebyggda fastigheten som omfattar ca 19 000 m² tomtyta, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 14 december, 2015 klockan 09.00.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 26,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,2 mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Mid Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10
Margareta Lantz, kommunikationschef, 0733-71 17 12

Senaste pressmeddelanden

Visa alla pressmeddelanden
Wihlborgs genomför aktiesplit

Wihlborgs genomför aktiesplit

Anna Nambord tar tjänstledigt från Wihlborgs

Anna Nambord tar tjänstledigt från Wihlborgs

Wihlborgs inför pris på koldioxidutsläpp

Wihlborgs inför pris på koldioxidutsläpp