Hoppa till innehåll

Wihlborgs finansiering

För att säkerställa tillgången till lånat kapital har Wihlborgs olika finansieringskällor. Dessa är primärt bilaterala banklån, realkreditlån samt obligationslån. Lån på obligationsmarknaden upptas dels via bolagets eget MTN-program, dels via Svensk FastighetsFinansiering AB.

Wihlborgs som investering

Wihlborgs är en regionsbyggare och en relationsbyggare. När vi investerar och utvecklar vår verksamhet gör vi det med ett långsiktigt perspektiv.

Läs mer här

Skulder och eget kapital

Eget kapital uppgick per den 30 juni 2023 till 23 086 Mkr (23
380) efter det att 953 Mkr lämnats som utdelning under det
andra kvartalet. Soliditeten uppgick till 39,6 procent (41,2)

Finansiella mål

Mål Utfall januari-juni 2023
Räntabilitet på eget kapital ska överstiga den riskfria räntan med minst sex procentenheter vilket vid ingången av 2023 innebar 8,51 procent 5,4
Soliditet lägst 30 procent 39,6
 Räntetäckningsgrad minst 2,0 3,2
 Belåningsgrad högst 60 procent 50,3

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Bild på Arvid Liepe

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef
040-690 57 31
Skicka e-post