Hoppa till innehåll

Välj rätt placering för ditt företag – attrahera rätt medarbetare

När du ska välja rätt område och placering för ditt företag är det en självklarhet att välja en plats som stödjer verksamhetens behov. Men har du funderat på vilken betydelse läget har för att attrahera rätt medarbetare? Eller för att få befintliga medarbetare att trivas på jobbet?


Företag definieras även utifrån sin placering och sitt läge

Tillsammans med en bra chef, trevliga och hjälpsamma arbetskamrater och en god företagskultur är läget en faktor som påverkar trivseln på jobbet visar flertalet medarbetarundersökningar. För dig som letar ny lokal gäller det därför att även beakta er geografiska placering ur ett employer branding-perspektiv. Lägets betydelse för att attrahera rätt medarbetare ska inte underskattas.

I många branscher är det idag en hård kamp om kompetensen. För många människor spelar arbetsgivarens profil en stor roll och valet av arbetsplats är ofta värderingsstyrt.  Där kan läget vara en av de där viktiga markörerna som hjälper till att definiera bilden av företaget och ert varumärke. Man kan säga att ett bra läge hjälper till att positionera er som en attraktiv arbetsgivare där man gärna vill jobba. 

Medarbetarens perspektiv på läget

Dina medarbetare är företagets viktigaste tillgång. Genom att säkra ett bra geografiskt läge för verksamheten ökar förutsättningarna för trivsel bland dina befintliga medarbetare och intresse hos dina potentiella. Vad är då ett bra läge för just ditt företag? Det beror som sagt på bransch och verksamhetens karaktär. Men ur medarbetarnas perspektiv kan man dela in bedömningen av läget i 3 delar: karaktär, utbud och tillgänglighet.

Karaktär

Utformningen av företagets närmiljö påverkar medarbetarnas trivsel. Det kan handla om att det finns möjlighet att ta en stärkande lunchpromenad i en näraliggande park eller en uppiggande joggingtur längs med vattnet, att lokalen har en vacker utsikt eller att området känns tryggt och inspirerande. Om det finns kvaliteter i omgivningarna som uppskattas av medarbetarna kommer de att känna större trivsel, samhörighet och stolthet över sin arbetsplats.

Utbud

Många människor upplever idag tidspress och en svårighet att få balans mellan arbete och fritid. För arbetsgivaren är därför läget värt att investera i, inte minst om man vill se personalens välmående och hälsa som en del i hållbarhetsarbetet. Genom att företaget etablerar sig på ett attraktivt läge - som erbjuder möjlighet att äta lunch med kollegor och vänner, uträtta ärenden eller att träna - så ökar känslan av trivsel, välmående och livskvalitet för medarbetaren.

Tillgänglighet

De flesta människor vill förstås lägga så lite tid som möjligt på att ta sig till jobbet. Det ska vara enkelt och friktionsfritt, vare sig man kör bil, åker kollektivt eller cyklar. Så inför er flytt, fråga medarbetarna om vad som är viktigt för dem. Vill de helst åka kollektivt kan ett stationsnära läge vara att föredra, behöver de bilen kanske ett läge med bra parkeringsmöjligheter är viktigast. Vill merparten cykla kan ett läge med bra cykelvägar, möjlighet till cykelförvaring och omklädningsrum prioriteras.

TRIVSEL GER BÄTTRE RESULTAT
Personalen är en oerhört viktig framgångsfaktor och det är ett faktum att arbetsplatser med nöjda medarbetare presterar bättre. Enligt Great Place to Work, som analyserar medarbetarengagemang bland företag världen över, presterar företag som rankar bland de 100 bästa arbetsplatserna tre gånger bättre resultat än de största aktieindexen. Ett bra läge är därmed en win-win för samtliga inblandade; företaget, kunderna och medarbetarna. Era befintliga medarbetare blir mer nöjda, och det blir lättare att attrahera rätt medarbetare för att stärka kompetensen.

Liknande artiklar

Läget avgörande vid kontorsflytt

Läget avgörande vid kontorsflytt

Utvecklas med det flexibla kontoret

Utvecklas med det flexibla kontoret

Hälsosamma medarbetare skapar större affärsnytta

Hälsosamma medarbetare skapar större affärsnytta