Hoppa till innehåll

Kontorsmarknad i förändring

För att skapa förståelse för hur arbetsplatser och arbetsliv kommer att se ut framöver har Wihlborgs tillsammans med Navet och Quilt AI gjort studien ”Kontorsmarknad i förändring”. Resultatet visar en tudelad bild. Utåt visar många en positiv bild av sitt hemarbete, men samtidigt ökar sökningarna på nätet kopplat till psykosocial ohälsa, social samvaro och behov av effektivitet.


Alla kan vi ha idéer om hur framtiden kommer se ut. Vi kan vara lyhörda för nya tendenser och försöka förutspå vad vi tror att det kommer leda till. Men vi vet också att vi alla är påverkade av en mängd förutfattade meningar och fördomar. Vår uppfattning påverkas också till stor grad av hur vi vill att det ska vara. Nu har vi äntligen en möjlighet att kombinera frågor med analyser av hur vi verkligen beter oss. Vi kan mäta beteenden och med hjälp av AI dra slutsatser som kan ligga bortom vår egen uppfattning om hur vi tror att vi agerar.

AI-studie visar delvis förändrade behov

Pandemin har drivit på utvecklingen av arbetssätt och användandet av digital teknik. I studien framträder en tudelad bild av hemarbete där många visar en positiv bild av sitt hemarbete utåt, samtidigt som sökningarna på nätet kopplat till psykosocial ohälsa, brist på social samvaro och utmaningar kopplade till effektivitet ökar avsevärt. Ur ett verksamhetsperspektiv är detta viktiga aspekter att ta hänsyn till när man formulerar sitt arbetsgivarerbjudande och sin strategi kring värdeskapande, innovationskraft och samarbete.

Studien baseras på data relaterat till hemma- och kontorsarbete som analyserats med hjälp av artificiell intelligens (AI). Studien omfattar 2 400 sociala medier-inlägg från individer, 6 100 inlägg från företag och 2 300 000 sökningar på Google och jämför data från åtta månader före och åtta månader efter coronapandemins start.

Resultaten visar att 80 procent framställer sig som positiva eller neutrala till att arbeta hemifrån och att preferensen för att arbeta hemifrån har ökat med 170 procent. Men studien av de verkliga beteendena visar också att många upplever stora nackdelar med hemarbete. Några av de tydligaste trenderna i studien är:

Vikten av gemenskap och känsla av sammanhang

Sökningarna relaterat till ämnen som rör social samvaro och mänskliga kontakter har ökat med 940 procent och sökningar kopplade till psykisk ohälsa har ökat med drygt 100 procent.

Behovet av rutiner och feedback

Många upplever att de har svårt att mäta sin effektivitet och hitta nya dagliga rutiner, ett område som vuxit med 400 procent. Man söker efter sätt att bättre planera sin arbetsdag och skapa nya rutiner så att arbetsdagen inte bara bli en oavbruten digital ström. Behovet av att få bekräftelse för sitt arbete och effektivitet är stort.

Ergonomi och fysisk arbetsmiljö

Ergonomin i hemmakontoret är bristfällig för många, vilket visar sig genom att sökningarna kring fysiska problem ökat med 50 procent.

Mer möjlighet till flexibilitet

Viljan att kunna styra hur, var och när man arbetar har ökat med 25 procent. Samtidigt minskar intresset för deltidsjobb vilket kan vara ett tecken på att flexibilitet kring arbetsställe löser en del av de behov som ligger bakom önskan om deltidsarbete.

Under pandemin har vi lärt oss att det går att få arbetsdagen att fungera på distans, men det har också blivit tydligt att vårt behov av samhörighet och utveckling inte bara kan tillgodoses av digitala möten. Den gemensamma arbetsplatsen kommer även framöver att ha en viktig roll för kulturbygge, gemenskap, innovationskraft och utveckling

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs

Hur bör framtidens arbetsplats se ut och vad behöver du som verksamhetsledare tänka på?

Så, nu när vi alla lärt oss att arbeta digitalt och på distans, hur kommer då framtidens arbetsplatser att se ut? Svaret är att det beror på. Kanske handlar det om att erbjuda dina anställda fler platser att mötas på. Kanske att anpassa kontorets utformning till att bli mer av en innovationshub eller en kulturarena? Det samtalet behöver du som verksamhetsledare ha redan nu.

Det är många frågor som just nu ska besvaras. Ibland kan det vara enklare att bolla dessa funderingar med någon för att komma fram till en väg framåt.

Vi tar gärna den dialogen tillsammans med dig!

Bland våra kunder finns idag ca 2000 företag och verksamheter från olika branscher med olika behov. Vi delar gärna de trender och goda exempel vi ser inom olika branscher.

Slå oss en signal, så tar vi det över en (digital) kaffe.

Bild på Anna Nambord

Anna Nambord

Affärsutvecklare och arbetsplatsrådgivare
040-690 57 54
Skicka e-post
Bild på Hans Andersson

Hans Andersson

Affärsutvecklare
040-690 57 75
Skicka e-post

Ta del av hela rapporten!

I rapporten har vi undersökt hur människor ser på hemma- och kontorsarbete och analyserat vilken betydelse detta kan komma att få för kontorslokalers utformning i framtiden.

Ladda ner rapporten här

Fler läsvärda artiklar

Så påverkar arbetsmiljön oss

Så påverkar arbetsmiljön oss

Hälsosamma medarbetare skapar större affärsnytta

Hälsosamma medarbetare skapar större affärsnytta

Framtidens arbetsplats får oss att må bra

Framtidens arbetsplats får oss att må bra