Wihlborgs Kontaktyta

Wihlborgs Kontaktyta är ett forum där vi bjuder in kunder, samarbetspartners och andra till utvecklande möten. Träffarna har tydliga inriktningar varje gång som exempelvis digitalisering, hållbarhet och stadsutveckling.

När vi startade Wihlborgs Kontaktyta 2014 ville vi skapa en plattform för samverkan och kunskapsutbyte för våra kunder och samarbetspartners. Ett forum där de kan skapa utvecklande möten tillsammans. Wihlborgs Kontaktyta har blivit ett kommande inslag varje år där varje Kontaktyta har olika teman och föreläsare. Det huvudsakliga syftet är att bjuda våra kunder och samarbetspartners på inspirerande och aktuella ämnen av människor som vi själva har samarbeten med eller inspireras av.

Här kan du ta del av filmer från de senaste träffarna och se vilka olika talare vi haft.


Mars 2018

"Är regionens framtida infrastruktur avgörande för ditt företag?"

Näringslivet växer och frodas i Öresundsregionen. Men många menar att infrastrukturen i vår region kan utgöra ett hinder för människors rörlighet och företagens tillväxt. Många satsningar diskuteras och den 15 mars bjuder vi på en lägesrapport när det gäller allt från metro och höghastighetsjärnväg till utbyggnad av E6 och nya tunnlar. Hur påverkar dessa satsningar dig och din vardag?

Under ledning av Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet, ger vi en bild av utmaningar och möjligheter när det gäller den skånska infrastrukturen och sätter utvecklingen i ett större sammanhang.

Vilken betydelse har infrastrukturen för näringslivets utveckling i Skåne? 
Stephan Müchler, vd för Sydsvenska Handelskammaren

Översikt över aktuella och framtida satsningar på vägar, järnvägar, spårväg, metro m.m. 
Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet

Framtidens infrastruktur - en politisk fråga?
Vilka satsningar som blir verklighet kan avgöras av resultatet i höstens val. Vi frågar två politiker om deras viktigaste prioriteringar:
- Andréas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet samt vice ordförande i kommunstyrelsen 
- Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Sammanfattande intervjuer, 2 minuter

Hela seminariet, 1 timme 14 minuter

September 2018

"Handelskammarens 100-lista ska hjälpa bolag att öka mångfalden i styrelserna"

Jämställdhet i bolagsstyrelser är en kompetens- och hållbarhetsfråga som är högaktuell. För att öka andelen kvinnor i styrelserna krävs engagemang från både män och kvinnor. Som stöd till sydsvenska valberedningar lanserade Handelskammaren sin 100-lista med drygt hundra kompetenta kvinnor på Wihlborgs Kontaktyta den 27 september 2018. 

Det blev en  intressant paneldebatt med goda exempel och konkreta affärsargument kopplade till temat – kompetens och mångfald.

Om Handelskammarens initiativ

Ulrika Dieroff, chef affärsservice på Handelskammaren, initiativtagare till 100-listan
Stephan Müchler, vd på Handelskammaren

Paneldebatt - Hur ökar vi mångfalden i bolagen?

Sandra Bourbon, grundare av Framtidsfeministen som verkar för en jämställd framtid bl.a. genom att investera i jämställda bolag. Hennes portfölj består endast av bolag som har en 60/40 könsfördelning i högsta ledningen och har gett en avkastning på 72 % sedan starten för drygt tre år sedan (jämfört med börsens snitt på 13 %). Sandra arbetar också som managementkonsult och rådgivare inom jämställdhetsområdet.

Per Samuelsson, koncernchef Beijer Electronics Group, med lång erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete. Per är ordförande och styrelseledamot i flera bolag.

Hampus Jakobsson, affärsängel och en av Sveriges mäktigaste tech-investerare, startup-rådgivare, HAJAK AB, BlueYard Capital m.m. Grundare av TAT som såldes till amerikanska Blackberry 2010.

Kristina Jarring Lilja, professionell styrelseledamot och förtroendekapitalist. Ordförande StyrelseAkademien Skåne, Gents.com, Campus Vänner m.m

Moderator: Hans Andersson, affärsutvecklare på Wihlborgs

Sammanfattande intervjuer, 2 minuter

Hela seminariet, 1 timme 8 minuter


Mars 2017

"Nyhamnen"

Nyhamnen kallas ibland för södra Sveriges mest centrala plats. Det är enkelt att förstå om man tittar på kartan. Området ligger i direkt anslutning till både till centralstationen och de viktigaste in- och utfarterna till Malmö. Nyfikenheten på vad som ska hända är stor och som en av fastighetsägarna presenterade Wihlborgs en bild av den nya stadsdel som växer fram tillsammans med inbjudna talare. 

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, delgav reflektioner kring möjligheter och utmaningar i framtidens Malmö.
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, berättade om Malmö stads visioner för Nyhamnen
Ulrika Hallengren, projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs, berättade om hur Wihlborgs spelar roll i Nyhamnen.
Rikard Jacobsson, Director på PwC, redogjorde för vad som skapar attraktivitet och tillväxt i en stad.

 

Sammanfattande intervjuer, 2,5 min

Hela seminariet, 1 timme 30 minuter

November 2017

"Så kan en flytt skapa ny arbetsglädje"

När företaget behöver flytta är det lätt att se flytten som grus i maskineriet och ett problem som måste lösas. Men vi har sett många exempel på hur en flytt har skapat ny arbetsglädje och energi, lagt grunden för ett nytt arbetssätt och faktiskt blivit en konkurrensfördel. Våra fyra talare delade med sig av sina erfarenheter kring hur en flytt har skapat ny arbetsglädje och energi, lagt grunden för ett nytt arbetssätt och faktiskt blivit en konkurrensfördel.


Peter Ankerstjerne, Head of Group Marketing, ISS World Services, Tendenser och utveckling när det gäller att skapa en attraktiv, effektiv och motiverande kontorsmiljö.
Carl Magnus Cronholm, vd, FEW Agency, Från Media Evolution City till Gängtappen – så skapade vår flytt ny kreativitet.
Niclas Carlnén, vd, Malmö FF, Totalrenoverat kontor som stärker vår lagsammanhållning.
Åsa Haremst, Arkitekt SAR/SIR/MSA, White arkitekter, Så påverkar kontorsinredningen medarbetarnas kreativitet och lust att gå till jobbet.

Sammanfattande intervjuer, 2 minuter

Hela seminariet, 1 timme 23 minuter


November 2016

”Socialt engagemang i Öresundsregionen”

Maria Borelius, entreprenör och prisbelönt vetenskapsjournalist, var huvudtalare. Maria delade med sig av sina erfarenheter av att skapa samarbeten som får både människor och företag att växa uthålligt. Ett exempel är stiftelsen Ester som hjälper invandrarkvinnor att starta företag och komma ut på arbetsmarknaden.

Johan Wester, komiker, programledare och en driven och passionerad entreprenör och samhällsbyggare, berättade om sitt engagemang i utvecklingen av Lund som stad.
David Polfeldt, vd på spelbolaget Massive och initiativtagare till Good Malmö, summerade Good Malmös första år.
Joachim Samuelsson, serieentreprenör och styrelseordförande i börsaktuella Crunchfish, berättade om sitt sociala engagemang i initiativ som Drivkraft Helsingborg och ManUp.
Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihborgs Fastigheter, delade med sig av lärdomar och erfarenheter från Wihlborgs CSR-arbete.
 

Sammanfattande intervjuer, 2,5 min

 

Hela seminariet, 1 timme 30 minuter