Wihlborgs Kontaktyta

Wihlborgs Kontaktyta är ett forum där vi bjuder in kunder, samarbetspartners och andra till utvecklande möten. Träffarna har olika teman som exempelvis digitalisering, hållbarhet och stadsutveckling. Här kan du ta del av filmer från de senaste träffarna.

Mars 2017 - tema "Nyhamnen"

Nyhamnen kallas ibland för södra Sveriges mest centrala plats. Det är enkelt att förstå om man tittar på kartan. Området ligger i direkt anslutning till både till centralstationen och de viktigaste in- och utfarterna till Malmö. Nyfikenheten på vad som ska hända är stor och som en av fastighetsägarna presenterade Wihlborgs en bild av den nya stadsdel som växer fram tillsammans med inbjudna talare.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, delgav reflektioner kring möjligheter och utmaningar i framtidens Malmö.
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, berättade om Malmö stads visioner för Nyhamnen
Ulrika Hallengren, projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs, berättade om hur Wihlborgs spelar roll i Nyhamnen.
Rikard Jacobsson, Director på PwC, redogjorde för vad som skapar attraktivitet och tillväxt i en stad.

 

Sammanfattande intervjuer, 2,5 min

Hela seminariet, 1 timme 30 minuter

November 2016 - tema ”Socialt engagemang i Öresundsregionen”

Maria Borelius, entreprenör och prisbelönt vetenskapsjournalist, var huvudtalare. Maria delade med sig av sina erfarenheter av att skapa samarbeten som får både människor och företag att växa uthålligt. Ett exempel är stiftelsen Ester som hjälper invandrarkvinnor att starta företag och komma ut på arbetsmarknaden.

Johan Wester, komiker, programledare och en driven och passionerad entreprenör och samhällsbyggare, berättade om sitt engagemang i utvecklingen av Lund som stad.
David Polfeldt, vd på spelbolaget Massive och initiativtagare till Good Malmö, summerade Good Malmös första år.
Joachim Samuelsson, serieentreprenör och styrelseordförande i börsaktuella Crunchfish, berättade om sitt sociala engagemang i initiativ som Drivkraft Helsingborg och ManUp.
Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihborgs Fastigheter, delade med sig av lärdomar och erfarenheter från Wihlborgs CSR-arbete.
 

Sammanfattande intervjuer, 2,5 min

 

Hela seminariet, 1 timme 30 minuter