Hoppa till innehåll

Sony skapar en välbalanserad kombination av kreativitet, teknik och interaktion

Inspiration, kreativitet och wow-känsla låg till grund när Sony i Lund bestämde sig för att använda sina egna produkter i ett projekt som skulle skapa glädje och stolthet hos sina medarbetare och besökare. Sony är ett globalt bolag som dagligen arbetar med ljud, video, underhållning och teknik. Med egen kompetens hade de alla förutsättningar att lyckas. Resultatet blev en interaktiv vägg.

Sony använder kreativitet och teknologi för att väcka känslor

Bakom glasdörrarna som leder in till Sonys kontor på Ideon i Lund har Sony-teamet förvandlat en tom korridor till en levande interaktiv display. Detta är ett av många exempel på hur Sony kombinerar kreativitet och tekniskt kunnande. Genom att dra nytta av verksamhetens kompetenser och sin egen produkt – Interactive Content Solution – har de skapat en fascinerande projicering som ger glädje och väcker nyfikenhet hos åskådaren som, med hjälp av touchfunktioner, blir en del av upplevelsen.

Sony's motto är att fylla världen med känslor genom kreativitet och teknologi – deras styrkor och kompetenser. Det är precis vad som händer när man passerar korridoren på deras kontor och kan ta del av de olika budskapen som visas. Den levande väggen kan skifta i både innehåll och nivå av interaktion beroende på vad man vill förmedla. Det kan vara allt från kunskapsbärande och underhållande innehåll till saker som ska inspirera och skapa gemenskap.

Med egenutvecklad interaktiv teknik har Sony stärkt sin vi-känsla

Sony är ett globalt företag med kontor över hela världen. Att skapa gemenskap och en vi-känsla i ett bolag med cirka 110 000 anställda i olika länder (varav ca 600 i Lund) är det inte helt utan utmaningar. På Sony i Lund har man dragit nytta av både teknik, placering och val av innehåll för att förmedla kunskap och skapa stolthet i företaget. Projektet med Sony-väggen har varit ett samarbete mellan olika avdelningar som testat hur kreativitet och teknik kan samspela och fylla olika syften.

- På Sony i Lund har vi en speciell kultur som vi är väldigt stolta över. Det finns så mycket engagemang och driv och en nyfikenhet att testa nya sätt att arbeta, som innebär att vi ofta utmanar hur saker görs, säger Lisa Lessing, Kommunikation och PR-ansvarig på Sony.

Moé Takemura ,Creative Producer på Design Center Europe, visar hur man kan klicka på olika delar av den interaktiva väggen.

För att stärka vi-känslan och gemenskapen har man med hjälp av den interaktiva väggen jobbat med både personligt innehåll från medarbetarnas vardag och interaktiva kartor med information om Sony’s olika kontor runt om i världen. Genom att låta medarbetare interagera och utforska innehållet har fler lärt känna varandra och trots långa avstånd skapat en känsla av tillhörighet - ett större vi.

- Anställda har till exempel kunnat dela med sig av sina semesterminnen på väggen. Man kunde gå fram och klicka på semesterbilder och filmsnuttar för att veta mer och på så vis hitta andra på kontoret med gemensamma intressen och knyta nya kontakter. Att lära känna varandra är en viktig del i arbetet med att stärka vi-känslan, berättar Lisa.

Väggen fungerar som en källa för information och kunskap.

Interaktiv vägg blev en viktig kunskapskälla i arbetet för hållbar utveckling

Under hösten har fokus bland annat legat på hållbarhet med syfte att skapa en ökad kännedom om det arbete Sony gör som bolag - både lokalt och globalt. När vi hälsar på hos vår hyresgäst Sony får vi ta del av FNs Globala mål för hållbar utveckling som just nu visas på väggen. När vi interagerar med väggen och "klickar" på något av de 17 målen får vi reda på mer om målen och vad som krävs för att uppnå dem. Genom olika animationer visas exempel på vad Sony som företag har gjort inom varje enskilt mål. Syftet med höstens hållbarhetsfokus är att skapa stolthet och kännedom hos medarbetarna och bidra till en ökad förståelse om hur viktigt det är att alla hjälps åt.

- Hållbarhetsarbetet är inte något som tillhör en enskild avdelning utan något alla måste arbeta med för att vi ska kunna nå FNs Globala mål för hållbar utveckling som Sverige antagit. Som jag ser det är det vår skyldighet att bidra till de mål som har satts upp i det land där vi är verksamma, säger Karin Ahltin, Hållbarhetsanalytiker på Sony.

Att hållbar utveckling är lika viktigt för Sony som att skapa gemenskap är lätt att förstå när man läser om alla goda exempel och initiativ som företaget är med i. Bland dessa hittar vi till exempel Coder Kids, ett lokalt initiativ på Ideon Science Park med syfte att lära barn och unga programmering, och Angry Birds Happy Planet, ett samarbete med FN för att lyfta de Globala målen.

Sony har lyckats fläta samman sina produkter och kompetensen hos medarbetarna med engagemang och initiativ både inom och utanför sin egen organisation. En välbalanserad kombination av kreativitet, teknik och interaktion med ett tydligt resultat - stolthet över att vara en del av något större.


Våra senaste artiklar

Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser
Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser

Attraktiv arbetsgivare

Trivsel och gemenskap i fokus när Wihlborgs åter koras till en av Sveriges bästa arbetsplatser

En femtondeplats i kategorin för medelstora företag blev Wihlborgs placering när Great Place to Work (GPTW) släppte listan över ”Sveriges bästa arbetsplatser” i april. För Tove Gleisner, HR-chef på Wihlborgs, är den fina placeringen en bekräftelse på att den långsiktiga satsningen på arbetsmiljö och företagskultur ger resultat.
Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut
Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut

Inspirerande kunder

Kontor för allas bästa – experternas tips för att skapa en arbetsplats som sticker ut

Den allt högre förväntan på ett hållbart och flexibelt arbetsliv kan kännas utmanande för arbetsgivare att möta. Men, det innebär också en möjlighet att sticka ut med ett bra arbetsgivarerbjudande. Två av Wihlborgs hyresgäster och Wihlborgs arbetsplatsrådgivare delar med sig av hur man kan skapa en inkluderande och intressant arbetsplats.