Hoppa till innehåll

Nedermans nya tillverknings- och logistikenhet: En investering i innovation och upplevelse

På miljöteknikföretaget Nedermans nya tillverknings- och logistikenhet satsar man utöver toppmodern produktion och lager även på innovation, utveckling och utökad testkapacitet. De investerar i ett unikt upplevelsecenter för att kunna demonstrera betydelsen av ren luft samt koncernens produkter, lösningar och IIoT-erbjudande. De anställda kommer kunna röra sig mellan centren för innovation och utbildning, sociala zoner, cellkontor och kreativa ytor.


Sedan Nederman grundades i Helsingborg år 1944 har de framgångsrikt utvecklat sin verksamhet. Idag är företaget en världsledande leverantör och utvecklare av produkter inom miljöteknik, och då främst luftfiltrering. Nu uppför Wihlborgs en ny tillverknings- och logistikanläggning som utöver lager, produktion och kontor kommer innefattas av ett globalt upplevelsecenter samt ett innovation-, utveckling- och testcenter. Flytten till de nya lokalerna kommer att ske under hösten 2024 och just nu pågår planeringen av den nya anläggningens utformning.

- Det här är en viktig milstolpe i vår resa för att forma framtiden för ren luft. Med en ny toppmodern produktions- och logistikverksamhet kommer vi väsentligt öka vår effektivitet men även ta nästa steg i vår produktutveckling och innovation inom miljöteknik, säger Fredrik Clausson, Managing Director, Nederman Operation.

Fredrik Clausson och Kristoffer Svensson i Nedermans nuvarande logistikanläggning

Vill få in varumärkets känsla i alla ytor

Vid planeringen av den nya anläggningen har Nederman lagt stor vikt vid utformningen och designen, eftersom det är viktigt att de nya lokalerna speglar varumärket.

- Vi pratar mycket om att vi ska skapa "the Nederman home feeling", med det menar vi att när du kommer in till oss så ska du känna och se i material och möbelval att det här är The Clean Air Company, säger Emma Karlsson, HRIS specialist på Nederman och projektledare för utformningen av kontorsdelen.

För att hitta ”the Nederman home feeling” arbetar man med att utformning, färger och inredning ska skapa känslan av ren luft. Kontorsdelen kommer att vara en sammansättning av öppna kontorslandskap samt mindre cellkontor och de öppna ytorna har delats in i olika zoner som ska tillgodose medarbetarnas behov under arbetsdagen. Det kommer att finnas fokuszoner anpassade för fokuserat arbete och sociala zoner för spontana möten med kollegor. Det kommer även att finnas utomhuszoner som gör det möjligt att förlägga delar av dagen utomhus och kreativa zoner för idéskapande.

Egna platser och cellkontor viktiga

Ett beslut som Nederman tog tidigt var att all personal ska ha egna platser och att det ska finnas många egna kontorsrum, så kallade cellkontor. Varje cellkontor rymmer en arbetsplats med skrivbord, hurts och sittplats för besökare. På det viset skapas goda förutsättningar för fokuserat arbete och smidig kommunikation med de många internationella kontakter som personalen har. När man ska samarbeta med kollegor som sitter i samma byggnad kan man mötas i ett av konferensrummen eller förflytta sig till de sociala ytorna.

- Som ett stort globalt bolag har våra medarbetare mycket online-möten, något som ökade ytterligare under pandemin då vi minskade på antal resor och som vi sedan dess har hållit fast vid. För oss har det varit en självklarhet att alla medarbetare får sin egen plats. Vi tror att det är det effektivaste sättet för oss att arbeta på, säger Sven Kristensson, President & CEO Nederman Group.

Visionsbilder av entrén och takterrassen i Nedermans nya anläggning.

Så lyssnades personalens behov in

I planeringen av den nya anläggningen vill Nederman försäkra sig om att medarbetarnas förväntningar och behov uppfylls. När projektet startade tillsattes fem olika projektteam med medarbetare från olika avdelningar för att driva utformningen av anläggningens olika delar. Medarbetarna har en viktig roll i arbetet att utveckla och framtidssäkra verksamheten. En stor del av flytten handlar om att säkra möjligheten att kunna ta vara på och utveckla idéer från alla delar av organisationen och där med stärka företagets världsledande position ytterligare.

- Jag är stolt och mycket glad över att vi på detta sätt tar nästa steg i vår framgångsrika utveckling. Nederman grundades i Helsingborg för snart 80 år sedan och att fortsätta vår satsning här känns naturligt. Helsingborg har varit och är en bra etableringsort och jag ser fram emot att tillsammans fortsätta bygga vår världsledande position framöver, säger Sven Kristensson, President & CEO Nederman Group.


Våra senaste artiklar

Hos SportAdmin får idrotten ta plats på kontoret
Hos SportAdmin får idrotten ta plats på kontoret

Kundstories

Hos SportAdmin får idrotten ta plats på kontoret

På förmiddagen utbildas en fotbollsförening i administrationssystemet, på lunchen är det löprunda med kollegorna och på eftermiddagen utvecklas en idrottsledar-app. Hos SportAdmin står idrotten alltid i centrum, och medarbetarnas välmående är lika viktigt som företagets tillväxt.
Kunskapsutbyte som ger nya perspektiv
Kunskapsutbyte som ger nya perspektiv

Attraktiv arbetsgivare

Kunskapsutbyte som ger nya perspektiv

Wihlborgs arbetar långsiktigt med att vara den bästa arbetsplatsen i branschen. Vi vill skapa möjlighet för nya talanger att göra karriär, samtidigt som vi är glada att många av våra medarbetare stannar kvar hos oss i många år. Vi tror att mötet mellan erfarenhet och nyfikenhet är det som får en organisation att ständigt utvecklas