Hoppa till innehåll

Sikte på solceller i Dockan

​Ett av våra miljömål är att uppföra minst en solenergianläggning per år. Media Evolution City i Dockan i Malmö blir den sjätte fastigheten där Wihlborgs placerar en solcellsanläggning. Satsningar på solceller är positivt för miljön då det både lyfter miljöprestandan i fastigheten och frigör förnybar energi i energisystemet till andra kunder.

Media Evolution City (MEC) i Dockan stod klart 2012 och är mediabranschernas centrum för innovation och utveckling. Här möts näringslivet, akademin och de offentliga spelarna inom mediaområdet. Nu startar vi ett nytt projekt på MEC i samverkan med energibolaget E.ON. En solcellsanläggning på 100 kW (s.k. installerad effekt) kommer att placeras på taket och uppta en yta på ca 900 kvadratmeter. Anläggningen kommer årligen att bidra med ca 100 000 kWh förnybar solenergi till glädje för både MEC-byggnaden och SVT-huset.

- Ett av våra miljömål är att uppföra minst en solenergianläggning per år. Idag har vi solceller på fem fastigheter och solcellsanläggningen på MEC blir vår sjätte i ordningen. Men tempot är högt nu och vi kommer inom kort att starta igång två solcellsanläggningar till, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

Sedan tidigare köps både förnybar fjärrvärme och el (vindkraft) till byggnaderna så med installationen kommer miljöprestandan att maximeras inom energiområdet. I projektet ingår också att visualisera solcellsproduktionen och energiförbrukningen för besökarna i byggnaden.

Fastigheter med solceller - positivt för miljön

Wihlborgs miljöarbete bygger på flera initiativ där vi förvaltar och utvecklar våra fastigheter i hållbar riktning. En av dessa aktiviteter är att öka andelen lokalproducerad solenergi i fastigheterna. Satsningar på solceller är positivt för miljön då det både lyfter miljöprestandan i fastigheten och frigör förnybar energi i energisystemet till andra kunder.

- Vi har under flera år bedrivit ett aktivt miljöarbete med huvudfokus på energiområdet, för det är här vår verksamhet har störst miljöpåverkan. Det är också här vi snabbast kan bidra positivt till minskade klimatutsläpp, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs Fastigheter.

Men det är viktigt med ett livscykelperspektiv på anläggningen och detta har varit med från början i dialogen med E.ON. Solcellerna ska designas och produceras hållbart och när de plockas ner från taket ha en hög återvinningsgrad. Wihlborg är sedan flera år också medlemmar i föreningen Region Solar Skåne som driver utvecklingen av solceller i Skåne. 


Våra senaste artiklar

Wihlborgs skapar plats för innovation i Helsingborg
Wihlborgs skapar plats för innovation i Helsingborg

Stad & region

Wihlborgs skapar plats för innovation i Helsingborg

I Helsingborg – som utsetts till en av Europas mest innovativa städer – växer det fram ett innovationsdistrikt. Här ska samarbeten och nya idéer frodas. Wihlborgs finns med som möjliggörare.
Rätt resurser på en och samma plats - på Väla södra samlokaliserar Renta sin verksamhet
Rätt resurser på en och samma plats - på Väla södra samlokaliserar Renta sin verksamhet

Inspirerande kunder

Rätt resurser på en och samma plats - på Väla södra samlokaliserar Renta sin verksamhet

Under 2024 kommer maskinuthyrningsbolaget Renta att samlokalisera sina verksamheter i Helsingborg och uppföra en ny,toppmodern anläggning på Väla södra. Här kommer det nationella bolaget att kunna fortsätta sin utveckling, samtidigt som de nya lokalerna kommer bana väg för en mer effektiv verksamhet.