Hoppa till innehåll

Flexibilitet som främsta styrka

Hållbar fastighetsutveckling

Tyréns flyttade till Dockan redan 2001 – då med cirka 80 medarbetare. Genom åren har man vuxit successivt och för något år sedan var man så många att Wihlborgs fick i uppdrag att bygga ett helt nytt hus till dem, sammankopplat med det befintliga.

Viktigt att växa med våra hyresgäster

Att kunna erbjuda lösningar som håller för våra hyresgästers verksamhet över tid är en av våra främsta styrkor. Därför är det viktigt för oss att alltid vara flexibla och att sikta på att växa med hyresgästerna och anpassa oss när det behövs, med mål att hitta en lösning som känns bra både för dem och för oss. Tyréns är ett bra exempel på detta.

När Tyréns kom till oss sommaren 2016 med en önskan om att dubbla sin yta då de befann sig i stark tillväxt, satte vi tillsammans igång arbetet med att hitta en lösning för att möta deras förändrade behov. Vi hittade en helhetslösning som möjliggjorde en smidig och effektiv utökning där de kan sitta kvar i sina lokaler i Dockan, fortsätta utveckla sin verksamhet och samtidigt utöka sina ytor. De satte stort värde på att det fortfarande skulle kännas som en helhet, ett Tyréns. Och så blev det. Lösningen blev en tillbyggnad som hänger samman med den befintliga huskroppen kombinerat med en ombyggnad av de befintliga lokalerna som skulle moderniseras. Hela tiden med målet att det skulle kännas som ett och samma trots att det är två byggnader.

Samverkan, planering och flexibilitet

Tyréns önskan om att både bygga till och bygga nytt utmanade oss inom flera områden. Projektet innehöll alla tänkbara byggmoment som rivning av det före detta stadsarkivet för att göra plats för en tillbyggnad, nyproduktion av själva tillbyggnaden med komplex grundläggning av pålar och sedan en fullständig ombyggnad i de befintliga lokalerna. Allt detta på 2 år och 9 månader med Tyréns pågående konsultverksamhet alldeles bredvid. Rickard Berlin som har varit ansvarig projektledare från Wihlborgs sida säger så här:

-  Ett projekt som detta kräver bra samverkan, planering och flexibilitet mellan hyresvärd, hyresgäst och entreprenör för att lyckas. Detta är helt klart en av Wihlborgs största styrkor! Vi är också starka när det gäller att påbörja tillskapandet av nya lokaler med kort startsträcka, i samverkan med våra ramavtalsentreprenörer. Detta gör att vi snabbt kan tillgodo se våra hyresgästers förändrade behov.

Tyréns lokaler i Dockan har fått stora nya ytor och fin utsikt mot hamnområdet, säger Rickard Berlin.

Slutresultatet blev ett hållbart kontor

Idag är Tyréns inflyttade i samtliga ytor på 6 000 kvadratmeter.. Anna Lindbro, ansvarig chef för kontorsservice på Tyréns i Dockan sammanfattar processen:

-  Vi är otroligt tacksamma för att vi tillsammans med Wihlborgs kunde hitta en smidig och effektiv lösning som innebar att vi kunde sitta kvar i våra befintliga lokaler under tiden som om- och tillbyggnaden pågick. Det har så klart tagit mycket tid och tålamod men slutresultatet har blivit ett hållbart kontor som vi är mycket stolta över. Hållbarhetsaspekten var mycket viktig för oss på Tyréns eftersom det är något vi arbetar målmedvetet med på alla plan i våra samhällsuppdrag, så även internt och inte minst på våra kontor. Med det i fokus har vi kunnat förverkliga hållbarhetsaspekten genom hela projektet, vilket känns riktigt bra, avslutar Anna.

Om Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad och tillsammans med sina kunder jobbar de med målet att skapa bättre förutsättningar för dagens och framtidens städer. Förutom i Dockan Malmö hyr Tyréns lokaler hos Wihlborgs även på Helsingborg C , på Ideon i Lund samt i Köpenhamn.


Våra senaste artiklar

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen
Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

Näringslivet viktig spelare för Öresundsintegrationen

En Öresundsmetro i drift år 2040 kan kännas avlägsen men kräver planering här och nu från både svensk och dansk sida – med näringslivet som potentiellt draglok. Det var en av slutsatserna när Wihlborgs anordnade seminarium om den tunnelbaneförbindelse som skulle kunna halvera restiden mellan Malmö och Köpenhamn.