Januari-mars 2018

 Wihlborgs rekordstarka utveckling fortsätter

  • Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 668 Mkr (549)
  • Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 460 Mkr (388)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 325 Mkr (261) 
  • Periodens resultat uppgår till 303 Mkr (289), motsvarande ett resultat per aktie om 3,94 kr (3,76)

-       Det är otroligt glädjande att Wihlborgs fortsätter den rekordstarka utvecklingen. Fortsatt ökande hyresintäkter, ett starkt förvaltningsresultat, minskade vakanser och en god nettouthyrning visar tydligt att Wihlborgs står väl rustat för framtiden. Tillväxten är mycket god i både den svenska och den danska verksamheten, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter. 

-       Med Ulrika Hallengren som ny vd har Wihlborgs de bästa förutsättningar för att fortsätta denna fina utveckling. Nu skriver vi nästa kapitel i Wihlborgs historia och jag är glad att som ordförande få möjlighet att fortsätta bidra till att utveckla Wihlborgs och Öresundsregionen, under förutsättning att årsstämman idag beslutar enligt förslaget.

 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, vd, 040-690 57 10
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31
Ulrika Hallengren, tillträdande vd, 040-690 57 95

 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 07.30 CEST.

Idag kl 09.00 presenterar Anders Jarl, Arvid Liepe och Ulrika Hallengren rapporten vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webcast eller telefon 
 +46 8 5664 2663 +44 20 3008 9807 (UK)  Länk till webbsändning


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 39,4 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.