Januari-december 2017

Nytt rekordår för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 2 275 Mkr (2 030)
  • Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 717 Mkr (1 518)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 1 179 Mkr (1 035)
  • Periodens resultat uppgår till 2 568 Mkr (2 976), motsvarande ett resultat per aktie om 33,41 kr (38,72)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 kr (5,75) per aktie, samt en aktiesplit 2:1

-       Wihlborgs har haft en god tillväxt under hela 2017 och vi avslutar med ett starkt fjärde kvartal. De förvärv vi gjorde i Danmark under tredje kvartalet har levererat väl enligt plan och bidrar naturligtvis till det goda resultatet, men vi har en bra tillväxt även i vår befintliga verksamhet, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

-       Vi ser en stark efterfrågan och redovisar en nettouthyrning på plus 90 Mkr för helåret. Kopplat till detta har värdet på våra fastigheter ökat med 1 851 Mkr under året, varav 400 Mkr är ett resultat av vår projektverksamhet.

-       Årets resultat bekräftar än en gång att vår strategi och inriktning är rätt och att vi ska fortsätta hålla oss till den. Inför stämman den 25 april är jag föreslagen att väljas till nya styrelseordförande vilket jag med glädje ser fram emot. Att styrelsen föreslår Ulrika Hallengren som ny vd är jag mycket glad för och jag är övertygad om att vi tillsammans kan fortsätta utveckla Wihlborgs på ett utmärkt sätt, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

Idag kl 12.00 presenterar Anders Jarl, Arvid Liepe och Ulrika Hallengren rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen går att följa via webcast eller telefon 
+46 8 5664 2695 eller +44 20 3008 9807 (UK). Länk till webbsändning

 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 07.30 CET.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.