Januari-december 2016

Wihlborgs ännu starkare

  • Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 2 030 Mkr (1 910)
  • Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 1 513 Mkr (1 402)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 1 030 Mkr (932)
  • Årets resultat uppgår till 2 976 Mkr (2 278), motsvarande ett resultat per aktie om 38,72 kr (29,64)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,75 kronor (5,25) per aktie

-       Efter ett starkt sista kvartal levererar vi ett mycket bra resultat för helåret 2016 som blev ytterligare ett rekordår både vad gäller hyresintäkter och resultat. Värdet på våra fastigheter ökade under året med 2 504 miljoner. Merparten, 1 975 miljoner, kommer från ökade hyror och sänkta avkastningskrav på våra förvaltnings­fastigheter. Men 529 miljoner av värdeökningen är ett resultat av vår projekt­verksamhet, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

-       Vår starka ekonomi ger oss en stabil plattform för att fortsätta växa. Vår investeringsnivå kommer att vara fortsatt hög under 2017 och vi ser ytterligare tillväxtmöjligheter i bland annat Köpenhamn, där vi under 2016 förvärvade över 100 000 m2.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

Presentation av rapporten

Idag klockan 12.00 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe boksluts­kommunikén på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen går att följa via webbcast eller telefon
+46 8 5664 2690 eller +44 20 3008 9807.
Länk till webbsändning

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 07.30 CET.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 33 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.