Januari-december 2015

Wihlborgs starkare än någonsin

  • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 1 910 Mkr (1 856)
  • Driftsöverskottet ökade med 3 procent till 1 402 Mkr (1 357)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 932 Mkr (839)
  • Årets resultat uppgår till 2 278 Mkr (395), motsvarande ett resultat per aktie om 29,64 kr (5,14)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,25 kronor (4,75) per aktie

- För 2015 visar vi det bästa resultatet i Wihlborgs historia, så här långt. Det gäller såväl hyresintäkter som driftsöverskott och förvaltningsresultat, säger Anders Jarl, verkställande direktör. Vi fortsätter att växa och gjorde bland annat ett större förvärv i Köpenhamn under kvartalet för 800 milj dkr.

- Vårt förvaltningsresultat kommer att växa ytterligare under 2016. Vår ambition är att fortsätta växa på alla våra delmarknader, fortsätter Anders Jarl. Dessutom kommer projektverksamheten även fortsättningsvis lämna ett betydande tillskott.

Wihlborgs Fastigheter AB

 

Presentation av rapporten

Idag klockan 12.00 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe bokslutskommunikén på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen går att följa via webbcast eller telefon +46 8 566 426 53 eller +44 20 342 628 40. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 28,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.