Januari-juni 2016

Wihlborgs passerar 30 miljarder

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 997 Mkr (950)
  • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 731 Mkr (689)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 491 Mkr (452)
  • Periodens resultat uppgår till 1 383 Mkr (961), motsvarande ett
    resultat per aktie om 17,99 kr (12,50)

– Wihlborgs fortsätter att öka både intäkter och resultat under det första halvåret 2016. Dessutom ökar värdet på våra fastigheter betydligt och det totala fastighetsvärdet överstiger nu 30 miljarder kr samtidigt som belåningsgraden sjunkit till 55 procent. Tillsammans gör detta att vår balansräkning aldrig varit starkare, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter.

− Hyresmarknaden i Öresundsregionen är fortsatt stark och vi hade en nettouthyrning på +23 Mkr under det andra kvartalet. Med en attraktiv projektportfölj ser vi fram emot att fortsätta växa och bidra till regionens utveckling, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

Presentation av rapporten

Idag klockan 09.30 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe kvartalsrapporten via telefonkonferens/audiosändning.

Telefonkonferensen nås på +46 8 5664 2509 eller +44 20 3008 9804.
För att ta del av audiosändningen, använd nedanstående länk:
Länk till webbsändning

 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2016 kl. 07.30 CET.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 30 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.