Januari-september 2015

Wihlborgs starkaste kvartal hittills.

  • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 1 435 Mkr (1 388)
  • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 1 065 Mkr (1 025)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 711 Mkr (639)
  • Periodens resultat uppgår till 1 343 Mkr (190), motsvarande ett
    resultat per aktie om 17,47 kr (2,47)
  • För helåret 2015 bedöms förvaltningsresultatet överstiga 960 Mkr
    (888), inklusive ersättningar för förtida lösen av hyreskontrakt

– Vi kan konstatera att vi åter haft ett rekordkvartal med de högsta talen någonsin i Wihlborgs historia vad gäller såväl hyresintäkter som driftsöverskott, överskottsgrad och förvaltningsresultat, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter.

− Vi ser också att Malmömarknaden går starkt och trots en hög nyproduktion så ökar inte marknadens vakanser. Wihlborgs nettouthyrning för kvartalet blev 2 Mkr, fortsätter Anders Jarl.

− Sammanfattningsvis står Wihlborgs väl rustat och finansiellt starkt för att ta sig an framtida möjligheter i den växande Öresundsregionen, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten
Kvartalsrapporten presenteras idag kl 09.00 av CEO Anders Jarl och CFO Arvid Liepe. Rapporten går att följa via audiocast/telefonkonferens. För att delta ring: 08-5664 2664 eller +44 20 3428 1434.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 26,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,2 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Mid Cap.