Januari-mars 2014

Wihlborgs startar året starkt

· Periodens resultat uppgår till 73 Mkr (277), per aktie 0,95 kr (3,60) · Hyresintäkterna ökade med 17 procent till 462 Mkr (396) · Driftsöverskottet ökade med 18 procent till 320 Mkr (272) · Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 192 Mkr (164)

– Wihlborgs förvaltningsresultatet fortsätter att öka och vi har våra kostnader under kontroll, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter.

− Vi känner också optimism när vi blickar framåt, fortsätter Anders Jarl. De ekonomiska utsikterna på båda sidorna av Öresund ser allt bättre ut och aktiviteterna på fastighetsmarknaden har ökat.

− Det är också glädjande att vår positiva nettouthyrning fortsätter – nu för 25:e kvartalet i rad, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 29 april kl 07.30.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 22,8 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.