Januari-september 2013

 

Wihlborgs visar stark tillväxt och ökar resultatet

· Periodens resultat ökade till 892 Mkr (445), per aktie 11,61 kr (5,79) · Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 1 254 Mkr (1 125) · Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 922 Mkr (832) · Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 564 Mkr (527) · För helåret 2013 bedöms förvaltningsresultatet före skatt överstiga 730 Mkr

”Vårt förvaltningsresultat för tredje kvartalet ökade från 180 till 211 Mkr. För 9-månadersperioden blev ökningen 37 Mkr, från 527 till 564 Mkr”, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter.

”Vi har under kvartalet nytecknat kontrakt med en årshyra på 33 Mkr och fått uppsägningar för avflyttning på 25 Mkr. Det innebär en nettouthyrning på 8 Mkr och vi är nu uppe i tjugotre kvartal i rad med positiv nettouthyrning”, fortsätter Anders Jarl.

”Vi fortsätter alltså att växa”, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten
Idag klockan 9.00 presenterar VD Anders Jarl och CFO Arvid Liepe Q3-rapporten på engelska. Plats: Operaterrassen i Stockholm. Om du vill delta på telefon ringer du till SE: +46 8 505 564 83 UK: +44 20 336 453 73. Presentationen går även att följa på webben (http://financialhearings.nu/131022/wihlborgs/). Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com. PowerPoint-presentationen finns tillgänglig på Wihlborgs webb samma dag klockan 08.00.


Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 22 oktober kl 07.30.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 22,2 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.