Januari-juni 2013

Wihlborgs växer vidare

· Periodens resultat ökade till 629 Mkr (417), per aktie 8,18 kr (5,43) · Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 802 Mkr (753) · Driftsöverskottet ökade med 5 procent till 577 Mkr (550) · Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 353 Mkr (347).

”Wihlborgs förhyrning under andra kvartalet har varit mycket stark och slutade på nytecknade kontrakt för 60 miljoner”, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter. ”I och med detta lyckades vi också möta Malmö Högskolas uppsägning på 30 miljoner. Nettot för kvartalet blev +5 och för perioden 10 miljoner.”

”Den ekonomiska utvecklingen i regionen har ännu inte tagit fart men vi kan trots det fortsätta redovisa en god tillväxt av såväl hyresintäkter som driftsöverskott”, fortsätter Anders.

”Vi stärker vår position ytterligare i Lund med förvärvet av Ikanos tio fastigheter på Ideon och blir ensam fastighetsägare här”, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten

Idag klockan 09.00 presenterar VD Anders Jarl och CFO Arvid Liepe delårsrapporten. Presentationen går att följa via webbcast (http://financialhearings.nu/130705/wihlborgs/)130705 Q2 SWE (http://mb.cision.com/Public/890/9438536/bff9175033b13407.pdf) eller telefon SE: +46850556477 UK: +442033645372. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com


Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 5 juli kl 07.30.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 20,5 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,8 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.