Januari-mars 2012

· Periodens resultat ökade med 68 Mkr till 282 Mkr (214), per aktie 3,67 kr (2,78) · Hyresintäkterna ökade med 4 procent till 380 Mkr (364) · Nettouthyrningen stark under kvartalet och uppgick till 15 Mkr (3) · Driftsöverskottet ökade med 5 procent till 267 Mkr (254) · Förvaltningsresultatet ökade med 2 Mkr till 164 Mkr (162).

– Kvartalet har rullat på som vanligt. Vi fortsätter att öka vårt förvaltningsresultat och startar nya lönsamma projekt, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter.

− Nettouthyrningen har varit stark under kvartalet och effekten kommer att synas i resultaträkningen senare under året, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten
Idag klockan 09.00 presenterar VD Anders Jarl kvartalsrapporten på engelska. Presentationen går att följa via audiocast (http://financialhearings.nu/120426/wihlborgs/) eller deltagande per telefon
+46 (0)8 56627513 eller +44 (0) 2071086303.

Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com. PowerPoint-presentationen finns tillgänglig på Wihlborgs webb samma dag klockan 08.00.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 18,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,6 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.