Januari-december 2011

· Årets resultat uppgick till 665 Mkr (922), per aktie 8,65 kr (12,05) · Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 kr (3,50) · Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 1 445 Mkr (1 294) · Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 042 Mkr (921) · Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 656 Mkr (604).

– Vi ser ännu inga tecken på någon avmattning i hyresmarknaden. Efterfrågan på bra lokaler är fortsatt stor i Malmö, Lund och Helsingborg, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Nettouthyrningen är positiv, 66 Mkr för helåret och 3 Mkr för Q4.

− Vår verksamhet fortsätter att utvecklas positivt. Under 2011 tjänade vi 656 Mkr på förvaltningen och 300 Mkr på projektutvecklingen.

− Wihlborgs styrelse föreslår årsstämman den 26 april en höjd aktie-utdelning till 3,75 kr. Förslaget innebär en höjning med 7,1 procent, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten
Idag klockan 12.00 presenterar VD Anders Jarl bokslutskommunikén. Presentationen går att följa via webbcast (http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordednew)/E79A06709D47E10EC12579480042B2A1?OpenDocument) eller telefon +46 (0)8 5062 69 37. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com. PowerPoint-presentationen finns tillgänglig på Wihlborgs webb samma dag klockan 09.30.

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 7 februari kl. 07.30.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 18 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,6 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.