Årsredovisning 2011

Det går nu att ladda ner Wihlborgs årsredovisning för 2011 på webben.

Wihlborgs årsredovisning för 2011 finns nu i blädderbar version på vår webb, http://www.wihlborgs.se/Press--Media/Publikationer/. Den tryckta årsredovisningen skickas ut under vecka 14 till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering.

Kontakta oss gärna om du vill ha ett tryckt exemplar.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Publicerad 2012-03-26 kl. 15.00.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 18 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,6 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.