Januari-juni 2011

· Periodens resultat ökade med 120 Mkr till 389 Mkr (269), motsvarande ett resultat per aktie om 5,06 kr (3,53)
· Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 727 Mkr (639)
· Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 525 Mkr (452)
· Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 335 Mkr (302)


· Periodens resultat ökade med 120 Mkr till 389 Mkr (269), motsvarande ett resultat per aktie om 5,06 kr (3,53)
· Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 727 Mkr (639)
· Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 525 Mkr (452)
· Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 335 Mkr (302)

– Vårt förvaltningsresultat för andra kvartalet på 173 Mkr är en ny milstolpe i Wihlborgs historia, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter AB. Vi har genom ett ökat driftsöverskott lyckats matcha de ökade räntekostnaderna.

– Projektportföljen ökar och vi ser fram emot att starta vårt största projekt någonsin, om- och tillbyggnaden av kv Landsdomaren för Psykiatri Skåne. Projektet omfattar 30 000 m2 och investeringen uppgår till 895 Mkr, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
 

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
 

Presentation av rapporten
Idag klockan 09.00 presenterar VD Anders Jarl rapporten på engelska via audiocast. Presentationen går att följa via audiocast (http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordednew)/85A461D7FD55E387C12578AD002DAEE0?OpenDocument) eller telefon +46 (0)8 5051 3794.

Under Kapitalmarknadsdagarna i Båstad den 7-8 juli 2011 presenterar Anders Jarl halvårsrapporten. Livesändning (http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordednew)/F79BCABE6F0E02F3C12578A2003EBBC0?OpenDocument) den 8 juli klockan 11.00. För att delta per telefon ring +46 (0)8 5051 3643. Mer information finns på: www.wihlborgs.se (http://www.wihlborgs.se/) eller www.financialhearings.com (http://www.financialhearings.com/).

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 17 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,5 mdkr.
Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap-segmentet.