Januari–mars 2011

Wihlborgs resultat ökade till 214 Mkr, hyresintäkterna till 364 Mkr, driftsöverskottet till 254 Mkr och förvaltningsresultatet till 162 Mkr.


· Periodens resultat ökade med 94 Mkr till 214 Mkr (120), motsvarande ett resultat per aktie om 5,57 kr (3,18)
· Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 364 Mkr (318)
· Driftsöverskottet ökade med 17 procent till 254 Mkr (217)
· Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 162 Mkr (144)

– Trots väsentligt ökade räntekostnader under perioden har vårt driftsöverskott mer än väl kunnat kompensera detta och förvaltningsresultatet ökar med 13 procent, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter AB.

– Nettouthyrningen är även detta kvartal positiv och uppgår till 3 Mkr, fortsätter Anders Jarl.

– Nyckeltalen fortsätter att stärkas och innebär ytterligare expansionsmöjligheter i våra marknader, om tillfälle ges, avslutar Anders Jarl.

Presentation av rapporten
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten den 28 april kl. 9.00 på svenska och kl 9.45 på engelska. Presentation går att följa via audiocast (http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordednew)/92DD2C2E21C69043C12576F10030C257?OpenDocument), eller på telefon SWE +46 (0)8 5052 0114 UK +44 (0)20 7162 0077. Mer information finns på www.wihlborgs.se (http://www.wihlborgs.se/) eller www.financialhearings.com (http://www.financialhearings.com/).

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 16,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,5 mdkr. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.