Januari-december 2010

Wihlborgs resultat för 2010 ökade med 435 miljoner till 922. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kronor samt en aktiesplit 2:1.


· Årets resultat ökade med 435 Mkr till 922 Mkr (487),
per aktie 24,11 kr (13,43)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr (6,75) samt en aktiesplit 2:1
· Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 1 294 Mkr (1 236)
· Driftsöverskottet ökade till 921 Mkr (888)
· Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 604 Mkr (541).

– Förvaltningsresultatet översteg för första gången i Wihlborgs historia 600 Mkr, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.

− Vi redovisar en fortsatt positiv nettouthyrning om 29 Mkr för helåret och 9 Mkr i fjärde kvartalet, fortsätter Anders Jarl.

− Wihlborgs styrelse föreslår årsstämman den 28 april en höjd aktieutdelning till 7,00 kr. Förslaget innebär en höjning med 3,7 procent, avslutar Anders Jarl.

Presentation av rapporten
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten idag kl. 12.00 på Sergel Plaza i Stockholm. Presentation går att följa via webbcast (http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordednew)/0723C0955412DA6EC12577A60026AF59?OpenDocument), eller telefon
SWE +46 (0)8 5052 0114. Mer information finns på www.wihlborgs.se (http://www.wihlborgs.se/) eller www.financialhearings.com (http://www.financialhearings.com/). Kl. 13.30 görs en engelsk presentation av kommunikén.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 16,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,5 mdkr.

Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.