Åsredovisning 2010

Publicering av Wihlborgs årsredovisning 2010.

Wihlborgs årsredovisning för 2010 på svenska och engelska går nu att ladda ner i blädderbar version från vår webb, wihlborgs.se (http://www.wihlborgs.se/Press--Media/Publikationer/). Den tryckta årsredovisningen har skickats ut till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering.

Kontakta oss gärna om du vill ha ett tryckt exemplar.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 16,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,5 mdkr.

Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.