Januari-september 2010

· Periodens resultat ökade med 214 Mkr till 574 Mkr (360), resultat per aktie 15,03 kr (9,94) · Fortsatt positiv nettouthyrning med 20 Mkr, varav 7 Mkr det tredje kvartalet · Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 957 Mkr (928) · Driftsöverskottet ökade till 689 Mkr (673) · Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 460 Mkr (404) · För helåret 2010 bedöms förvaltningsresultatet före skatt överstiga 600 Mkr (541).

– Wihlborgs positiva utveckling fortsätter vilket visar att strategin att satsa i Öresundsregionen varit rätt, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. 

– Även tredje kvartalet har en positiv nettouthyrning om 7 Mkr och för hela perioden 20 Mkr, vilket indikerar på en fortsatt efterfrågan på kommersiella lokaler, kommenterar Anders Jarl. 

– Under fjärde kvartalet i år tillträder vi Knutpunkten i Helsingborg som initialt kommer att bli en utmaning för oss men också bidra till vårt resultat framöver. Vårt förvaltningsresultat för helåret 2010 bedömer vi överstiga 600 Mkr, en ökning med 11 procent mot 2009, avslutar Anders Jarl. 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten idag klockan 10.00. Presentation går att följa via webbcast (http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordednew)/7385EC29EA65BB35C12577A6002621BF?OpenDocument), eller på telefon +46 (0)8 5052 0114 . Presentation på engelska sker kl. 10.45. Mer information finns på wihlborgs.se (http://www.wihlborgs.se/) eller financialhearings.com (http://www.financialhearings.com/).


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 15,1 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,4 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.