Januari-juni 2010

Det bästa förvaltningsresultatet hittills.

Periodens resultat ökade med 8 Mkr till 269 Mkr (261), per aktie 7,07 kr (7,21) Fortsatt positiv nettouthyrning med 13 Mkr Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 639 Mkr (621) Driftsöverskottet ökade till 452 Mkr (443) Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 302 Mkr (254)

– Vi redovisar vårt bästa förvaltningsresultat hittills, en ökning med 19 procent till 302 Mkr (254). Ökningen är framför allt en effekt av låga räntenivåer, men har även påverkats positivt av högre hyresintäkter, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter AB.

– Nettouthyrningen håller en fortsatt hög nivå i Wihlborgs, + 13 Mkr. Det visar att vi har en fortsatt stark hyresmarknad i regionen, fortsätter Anders Jarl.

Presentation av rapporten
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten under kapitalmarknadsdagarna i Båstad den 8 juli kl. 13.15. Presentation går att följa via webbcast (http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordednew)/92DD2C2E21C69043C12576F10030C257?OpenDocument), eller på telefon SWE +46 (0)8 5052 0110, UK +44 (0)20 7162 0077. Mer information finns på www.wihlborgs.se (http://www.wihlborgs.se/) eller www.financialhearings.com (http://www.financialhearings.com/).

 Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 15 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,4 mdkr.
Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap-segmentet.