Januari-december 2009

Årets resultat ökade med 536 Mkr till 487 Mkr (-49), per aktie 13,43 kr (-1,32) Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kr (6,50) Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 1 236 Mkr (1 168) Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 888 Mkr (832) Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent till 541 Mkr (450).

– 2009 blev åter ett bra år för oss, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter, och vårt resultat ökade med 536 miljoner till 487.
− Trots lågkonjunkturen har vi tecknat nya hyreskontrakt för 129 miljoner. Av dessa har 34 miljoner tecknats under kvartal 4, fortsätter Anders Jarl.
− Wihlborgs styrelse föreslår årsstämman den 21 april en höjd aktieutdelning till 6,75 kr. Förslaget innebär en höjning med 4 procent, avslutar Anders Jarl.

Presentation av rapporten
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten idag kl. 12.00 på Operaterrassen i Stockholm. Presentation går att följa via webbcast, eller telefon
SWE +46 (0)8 5052 0110. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com. Kl. 13.30 görs en engelsk presentation av kommunikén.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 14,4 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,4 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.