Januari-juni 2009

Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 621 Mkr (579) Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 443 Mkr (409) Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 254 Mkr (227) Periodens resultat ökade med 28 procent till 261 Mkr (204), resultat per aktie 7,21 kr (5,45) Nytecknade hyreskontrakt 60 Mkr (61) Direktavkastning förvaltningsfastigheter är nu 7,0 procent mot 6,9 vid årsskiftet.

– Hyresmarknaden är fortsatt stark, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Under perioden har vi tecknat nya hyresavtal för 60 (61) Mkr/år samtidigt som uppsägningarna stannar vid 42 (33). Vi har alltså fortfarande en positiv nettouthyrning om 18 (28) Mkr.

− Det händer mycket i Öresundsregionen, fortsätter Anders Jarl. Både Danmark och Tyskland har nu gett klartecken till bron över Fehmarn Bält som innebär att man 2018 kan ta landvägen direkt ner till kontinenten. Och det förväntade beslutet att lägga ESS i Lund tillsammans med utbyggnaden av Max-lab IV innebär en mycket intressant framtid för Wihlborgs, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten under kapitalmarknadsdagarna i Båstad den 9 juli kl. 13.15. Presentation går att följa via webbcast, eller på telefon +46 (0)8 5052 0270, +44 (0)20 8817 9301. Presentation på engelska sker kl. 14.15. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 14 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,3 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.