Januari-mars 2009

Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 311 Mkr (287) Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 216 Mkr (197) Förvaltningsresultatet ökade till 109 Mkr (108) Periodens resultat uppgick till 81 Mkr (117), resultat per aktie 2,24 kr (3,13) Nytecknade hyreskontrakt 29 Mkr (31) Direktavkastning förvaltningsfastigheter är nu 7,0 procent mot 6,9 vid årsskiftet

– Trots att vi befinner oss mitt i en lågkonjunktur lyckas vi förbättra förvaltningsresultatet, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Hyresnivåerna är fortfarande stabila och det råder i stort balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler.

− Våra kontor avkastar nu 6,5 procent med en uthyrningsgrad om 95 procent och våra industri/lagerfastigheter avkastar 8,6 procent och har en uthyrningsgrad om 92 procent. Med tanke på det moderna beståndet vi har så är det mycket starka siffror, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,3 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.