Januari-mars 2008

Resultat efter skatt 117 mkr (114), 3,13 kr (2,97) per aktie Hyresintäkter 287 mkr (248) Resultat före skatt 147 mkr (132), varav 39 mkr (28) avser värdeförändring av fastigheter och derivat Soliditet 33,5 procent (32,6) Direktavkastning 6,1 procent (6,0).

― Wihlborgs resultat fortsätter att utvecklas positivt med en bra hyrestillväxt, hyresintäkterna har ökat med 16 % jämfört med samma period 2007, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Även projektutvecklingen fortskrider positivt.

― Vi kan konstatera att efterfrågan är fortsatt stark på kommersiella lokaler i Öresundsregionen, fortsätter Anders Jarl. När tillfälle ges kommer vi att fortsätta utveckla vårt fastighetsbestånd inom våra delmarknader.

― Vi känner också ett stort intresse från företag att etablera sig på Dockan och har för närvarande ett antal projekt ute på offert. Vi är även glada över att ÅF valt att etablera sig hos oss och att vi därmed kunnat starta nästa nybygge, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport Q1

Presentation av rapporten
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten idag kl. 09.00 per telefon via Financial Hearings. Deltagare som vill medverka per telefon ringer
08-5052 0110. Presentationen kan även följas på webben, www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,4 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.