Januari-december 2007

Resultat efter skatt 1 114 mkr (850), per aktie 29,08 kr (22,12) Hyresintäkter 1 035 mkr (909) Uthyrningsgrad 93 procent (92) Soliditet 32,6 procent (32,7) Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 kr (5,50) per aktie

– Öresundsregionens starka tillväxt syns tydligt i vårt resultat för 2007. Hyresintäkterna har ökat med 14 procent och resultatet efter skatt med 31 procent, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.
− Under 2007 har vi nytecknat hyresavtal på 111 mkr, vilket har medfört en nettouthyrning om 55 mkr, fortsätter Anders Jarl.
− Wihlborgs styrelse kommer att föreslå årsstämman den 23 april en aktieutdelning om 6,25 kr, avslutar Anders Jarl.

Presentation av kommunikén
Fredag den 8 februari 2008 kl 12.00 på Operaterrassen tillsammans med Financial Hearings. Moderator är Fredrik Skoglund, Carnegie. Presentationen kan även följas direkt via www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com, via telekonferens med start kl 12.00 CET +46 (0)8 5052 0114.
Kl. 13.30 presenteras kommunikén på engelska.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,4 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.