Årsredovisning 2007

Wihlborgs årsredovisning för 2007 finns publicerad i webbversion på bolagets hemsida www.wihlborgs.se.

Den tryckta årsredovisningen är på väg ut till aktieägarna och beräknas vara färdigdistribuerad under innevarande vecka.

I VD-kommentaren säger Anders Jarl:

”Vår ledande position i Öresundsregionen tillsammans med vår aktiva förvaltning och finansiella styrka ger oss unika möjligheter att utveckla vårt fastighetsbestånd och därmed näringslivsstrukturen i regionen eftersom bra lokaler är viktigt för näringslivets utveckling. Något som såväl vi som samhället tjänar på.”

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,4 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.