Januari-september 2007

Resultat efter skatt 504 mkr (403), 13,12 kr (10,49) per aktie Hyresintäkter 765 mkr (667) Resultat före skatt 681 mkr (527), varav 345 mkr (205) avser värdeförändring av fastigheter och derivat Nyuthyrning 97 mkr Soliditet 32,9 procent (32,7)

― Wihlborgs gör ett mycket bra resultat med en resultatökning på 25 % för årets första nio månader. Såväl hyrestillväxt som nyuthyrning är fortsatt stark. På jämförbart bestånd i Malmö och Helsingborg ökar hyresintäkterna med 57 mkr eller 7,3 procent, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.

– För helåret 2007 bedöms resultatet efter finansiella poster exklusive värdeförändringar att överstiga 435 miljoner, fortsätter Anders Jarl.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Anders Jarl presenterar delårsrapporten och svarar på frågor via telefonkonferens idag kl. 09.30. Deltagare som vill medverka per telefon ringer 08-50 52 01 14. Telefonkonferensen kan även följas med hjälp av ljud och presentationsbilder på webben, www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 11,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,1 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.