Januari-mars 2007

Resultat efter skatt 114 mkr (81), 2,97 kr (2,11) per aktie Hyresintäkter 248 mkr (190) Resultat före skatt 132 mkr (104), varav 28 mkr avser värdeförändring av fastigheter och derivat Resultat från löpande förvaltning 75 mkr (63) Soliditet 33,9 procent (32,7)

– Under första kvartalet fortsätter Wihlborgs resultat utvecklas positivt med en bra hyrestillväxt och en god kostnadskontroll, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.
― Efterfrågan på förhyrning av kommersiella lokaler är mycket stark i regionen. En utveckling som vi förutspår kommer att fortsätta under 2007, fortsätter Anders Jarl.
― Vår ambition är att fortsätta expandera vårt fastighetsbestånd på våra delmarknader under 2007, avslutar Anders Jarl.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport Q1


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas
bokförda värde uppgår till 11 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.