Januari-juni 2007

Resultat efter skatt 283 mkr (264), 7,36 kr (6,87) per aktie Hyresintäkter 510 mkr (414) Resultat före skatt 368 mkr (359), varav 142 mkr (155) avser värdeförändring av fastigheter och derivat Resultat från löpande förvaltning 163 mkr (147) Soliditet 32,5 procent (32,7)

Den ekonomiska tillväxten och sysselsättningsökningen i Öresundsregionen medför att efterfrågan på kommersiella lokaler är väldigt stark. Även projektutvecklingen utvecklas positivt.

― Hyrestillväxten har under året varit fortsatt positiv och hyresintäkterna har ökat med 23 % jämfört med samma period 2006. På jämförbart bestånd i Malmö och Helsingborg ökar hyresintäkterna med 43 mkr eller 5,8 procent, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.

— Resultatet för den löpande förvaltningen har ökat med 11 procent jämfört med samma period 2006, fortsätter Anders Jarl.

― Färdigställandet av vårt senaste projekt i Dockan medför en värdestegring på 80 miljoner. Vi är också glada att DaimlerChrysler valt att etablera hos oss och att vi därmed kunnat starta nästa nybygge, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 11,2 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,1 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.