Årsredovisning 2006

Wihlborgs årsredovisning för 2006 finns nu publicerad på bolagets hemsida www.wihlborgs.se.

I VD-kommentaren säger Anders Jarl:

- Under vårt andra helår som fristående bolag ökade vi resultatet från 470 till 850 miljoner, en ökning med drygt 80 procent. Vi kommer därför att fortsätta på den inslagna vägen med att förvärva och förvalta bra kommersiella utvecklingsbara fastigheter på våra väl utvalda strategiska områden. Och på så sätt stärka våra positioner.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas
bokförda värde uppgår till 11 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.