Januari-juni 2005

• Resultatet uppgick till 243 mkr (118), motsvarande 12,85 kr (6,31 kr) per aktie • Hyresintäkterna uppgick till 361 mkr (353) • Resultatet från löpande förvaltning uppgick till 104 mkr (96) • Resultatet före skatt uppgick till 330 mkr (163) • Soliditeten ökade till 32,5 (29,6)

-Tillväxten i Öresundsregionen är fortsatt god och under det första halvåret hade vi en total nyuthyrning på 40 000 kvm, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter.

-Intresset för att investera i fastigheter fortsätter att vara stort. Vår avsikt är att ytterligare befästa och stärka vår marknadsposition i Öresundsregionen, fortsätter Anders Jarl.

Delårsrapporten presenteras den 9 augusti kl. 12.00 på Operaterassen i Stockholm. Presentationen kan även följas via www.financialhearings.com.

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2005

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 7,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 828 mkr