Hoppa till innehåll

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB utsågs vid årsstämman 2022 och består av Göran Hellström (Backahill AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) samt Krister Eurén (mindre aktieägare).

Göran Hellström har varit valberedningens ordförande. Valberedningen representerade vid utgången av 2022 22,6 procent av rösterna i Wihlborgs.

Inför årsstämman den 26 april 2023 föreslår valberedningen att styrelsen består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Tina Andersson, Amela Hodzic, Lennart Mauritzson, Anna Werntoft och Johan Röstin. Valberedningen föreslår också att Anders Jarl omväljs till styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 915 000 (1 860 000) kr fördelat enligt följande: 480 000 (460 000) kr till styrelsens ordförande, 210 000 (205 000) till övriga styrelseledamöter samt 175 000 (170 000) kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 88 000 kr till ordföranden och 43 500 vardera till två ledamöter.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Wihlborgs kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mars 2023.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 55,2 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
För valberedningen:
Göran Hellström, 0706-62 86 79

För Wihlborgs Fastigheter AB:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs välkomnar High Court till Börshuset i Malmö

Wihlborgs välkomnar High Court till Börshuset i Malmö

Wihlborgs uppför ny skola på 11 600 kvm utanför Köpenhamn

Wihlborgs uppför ny skola på 11 600 kvm utanför Köpenhamn

Mercedes-Benz väljer Wihlborgs kontorshus Vista i Hyllie

Mercedes-Benz väljer Wihlborgs kontorshus Vista i Hyllie