Hoppa till innehåll

Wihlborgs och Herlev kommun i samarbete om ny förskola

Pressmeddelande

I början av 2023 slår en ny förskola upp dörrarna på Wihlborgs fastighet Hørkær 18 i Herlev, nordväst om Köpenhamn. Bakgrunden till samarbetet mellan Wihlborgs och Herlev kommun är det stora behovet av fler förskoleplatser i det snabbt växande området. Avtalet omfattar 1 500 kvadratmeter och en hyrestid på 20 år.

Den nya förskolan (danska: ”daginstitution”) blir en del av det pulserande företagsområdet i Hørkær-kvarteret, där det de senaste åren även tillkommit en mängd bostäder. Etableringen av den nya förskolan går i linje med Wihlborgs ambition om att skapa en stadsdel med ett levande och aktivt stadsliv.

- Med öppningen av den nya förskolan på Hørkær tillför vi nytt liv till området, och är glada att kunna tillmötesgå behovet av fler förskoleplatser. I tätt samarbete med Herlev kommun kommer vi att kunna skapa en toppmodern förskola. Det är också positivt att vi kan använda våra befintliga byggnader och tänka nytt kring hur vi nyttjar fastigheten och området, säger Søren Holm, direktör för Wihlborgs A/S.

- Wihlborgs har redan en stark närvaro i Herlev och är med och utvecklar ett attraktivt område med blandad bebyggelse med bostäder och arbetsplatser. Nu får vi dessutom vara med och bygga en välbehövd förskola i området. På så sätt kan vi skapa positiva synergieffekter både inom vår egen organisation och för lokalsamhället, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs står för uppförandet av förskolan, i tät dialog med den pedagogiska personalen. Syftet är att skapa en så bra läromiljö för barnen och god arbetsmiljö för personalen som möjligt. Den nya förskolan uppförs i ett plan med direkt utgång till gården från flera rum. Det kommer att finnas plats för nio barngrupper fördelat mellan småbarnsavdelning och storbarnsavdelning.

Ombyggnationen av Hørkær 18, som idag är kontorslokaler, påbörjas i början av 2022. När förskolan står färdig under 2023 kommer kommunen att hyra lokalerna av Wihlborgs.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 50 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, 040-690 57 95
Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S, +45 40 21 80 59
 

Senaste pressmeddelanden

Visa alla pressmeddelanden
Delårsrapport jan-sep 2022: Arbetsplatser fortsätter leverera

Delårsrapport jan-sep 2022: Arbetsplatser fortsätter leverera

Wihlborgs sektorledare i global hållbarhetsranking

Wihlborgs sektorledare i global hållbarhetsranking

Wihlborgs delårsrapport januari-september 2022 presenteras den 21 oktober - inbjudan till presentation

Wihlborgs delårsrapport januari-september 2022 presenteras den 21 oktober - inbjudan till presentation