Hoppa till innehåll

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande


Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB utsågs vid årsstämman 2021 och består av Göran Hellström (Backahill AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) samt Krister Eurén (mindre aktieägare).

Göran Hellström har varit valberedningens ordförande. Valberedningen representerade vid utgången av 2021 22,9 procent av rösterna i Wihlborgs.

Inför årsstämman den 26 april 2022 föreslår valberedningen att styrelsen består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Tina Andersson, Amela Hodzic och Lennart Mauritzson, samt nyval av Anna Werntoft och Johan Röstin. Johan Qviberg och Helen Olausson har avböjt omval. Valberedningen föreslår också att Anders Jarl omväljs till styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 860 000 (1 770 000) kr fördelat enligt följande: 460 000 (440 000) kr till styrelsens ordförande, 205 000 (195 000) till övriga styrelseledamöter samt 170 000 (160 000) kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 85 000 kr till ordföranden och 42 500 vardera till två ledamöter.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Wihlborgs kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mars 2022.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 50 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
För valberedningen:
Göran Hellström, 0706-62 86 79

För Wihlborgs Fastigheter AB:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Senaste pressmeddelanden

Visa alla pressmeddelanden
Delårsrapport jan-sep 2022: Arbetsplatser fortsätter leverera

Delårsrapport jan-sep 2022: Arbetsplatser fortsätter leverera

Wihlborgs sektorledare i global hållbarhetsranking

Wihlborgs sektorledare i global hållbarhetsranking

Wihlborgs delårsrapport januari-september 2022 presenteras den 21 oktober - inbjudan till presentation

Wihlborgs delårsrapport januari-september 2022 presenteras den 21 oktober - inbjudan till presentation