Hoppa till innehåll

Delårsrapport jan-jun 2022: Rekordhög nyuthyrning för Wihlborgs

· Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 1 599 Mkr (1 477). · Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 1 135 Mkr (1 046). · Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 950 Mkr (859). · Periodens resultat uppgick till 1 549 Mkr (1 007), motsvarande ett resultat per aktie om 5,04 kr (3,28).

- I en turbulent omvärld fortsätter Wihlborgs affärsmodell att leverera. Den goda nettouthyrningen under de senaste kvartalen fortsätter med 41 Mkr under andra kvartalet, och en rekordhög nivå på nytecknade avtal på 109 Mkr. Aktivitetsnivån bland våra hyresgäster är hög och där det finns rörelse finns det också affärsmöjligheter, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

- Mot bakgrund av ett bra resultat är även balansräkningen stark. Soliditeten uppgår till 42,1 procent och belåningsgraden till 48,0 procent. Räntetäckningsgraden på 7,2 gånger visar på vår goda förmåga att generera ett starkt kassaflöde. Trots materialprisuppgångar och utmaningar i olika leveranskedjor fortgår arbetet med våra projekt i stort enligt plan, mycket tack vare våra väletablerade samarbetsformer med entreprenörer i vår region.

- Vårt nya målgränsvärde för maximal CO2-påverkan i nybyggnadsprojekt och vårt internpris för CO2 i ombyggnadsprojekt är införda och kommer vara en del i vår bedömningsgrund i våra investeringskalkyler framöver. Vi och branschen har mycket att utveckla vidare men det här är ett steg på vägen där vi, våra leverantörer och våra kunder tvingas ta ställning till flera val och konsekvenserna av dessa. På så sätt kan vi göra skillnad på riktigt.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl.09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/44260      

Telefonkonferens:
SE: +46856642695
UK: +443333009260
US: +16467224956

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 11 juli 2022 kl. 07.30 CEST.
 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 51,8 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs välkomnar High Court till Börshuset i Malmö

Wihlborgs välkomnar High Court till Börshuset i Malmö

Wihlborgs uppför ny skola på 11 600 kvm utanför Köpenhamn

Wihlborgs uppför ny skola på 11 600 kvm utanför Köpenhamn

Mercedes-Benz väljer Wihlborgs kontorshus Vista i Hyllie

Mercedes-Benz väljer Wihlborgs kontorshus Vista i Hyllie