Hoppa till innehåll

Bokslutskommuniké 2021: Rekordhög nettouthyrning för Wihlborgs

Delårsrapport

· Hyresintäkterna uppgick till 3 060 Mkr (3 074) · Driftsöverskottet uppgick till 2 195 Mkr (2 222). · Förvaltningsresultatet uppgick till 1 815 Mkr (1 830). · Periodens resultat uppgick till 3 348 Mkr (2 222), motsvarande ett resultat per aktie om 21,78 kr (14,46).

- Vi har under året märkt av en tydlig ökad aktivitet hos våra kunder. Nettouthyrningen för helåret, 115 Mkr, är den högsta siffran vi någonsin haft på årsbasis. För kvartalet är nettouthyrningen 67 Mkr, vilket också är rekord. Resultatet i form av kassaflöde och värdeökningar ger oss även en rekordstark balansräkning, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

- Med god efterfrågan och stark balansräkning kan vi fortsätta att utveckla vår projektportfölj som idag motsvarar investeringar om 2,8 Mdr. Dessutom utvärderar vi kontinuerligt förvärvsmöjligheter, viket i det fjärde kvartalet resulterat i förvärv av två fastigheter i Köpenhamn och en i Helsingborg.

- Vår expansion ska ske på ett både lönsamt och hållbart sätt. I år har vi certifierat 13 fastigheter enligt Miljöbyggnad iDrift, och våra solcellanläggningar har nu en kapacitet motsvarande 2,3 MW. Vi fortsätter även det systematiska arbetet med att byta ut klimatbelastande köldmedia mot mer miljövänlig sådan. Genom dessa åtgärder har vi minskat risken för läckage av växthusgaser motsvarande cirka 1200 ton CO2e de senaste två åren.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/41687.     

Telefonkonferens:
SE: +46850558350
UK: +443333009031
US: +1 6319131422
PIN: 55170500#

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 15 februari 2022 kl. 07.30 CET.
 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 50 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Visa alla pressmeddelanden
Delårsrapport jan-sep 2022: Arbetsplatser fortsätter leverera

Delårsrapport jan-sep 2022: Arbetsplatser fortsätter leverera

Wihlborgs sektorledare i global hållbarhetsranking

Wihlborgs sektorledare i global hållbarhetsranking

Wihlborgs delårsrapport januari-september 2022 presenteras den 21 oktober - inbjudan till presentation

Wihlborgs delårsrapport januari-september 2022 presenteras den 21 oktober - inbjudan till presentation