Hoppa till innehåll

Wihlborgs vinnare av Årets Miljöbyggnad iDrift på Sweden Green Building Awards

Wihlborgs fastighet Syret 6 i Lund tilldelades på tisdagskvällen utmärkelsen Årets Miljöbyggnad iDrift av Sweden Green Building Council. Wihlborgs är den fastighetsägare idag som har flest kontorsfastigheter certifierade med Miljöbyggnad iDrift.

Syret 6 var en av de två första fastigheterna i landet att certifieras med Miljöbyggnad iDrift, och startskottet för Wihlborgs omfattande arbete med att certifiera samtliga sina kontorsfastigheter i Sverige.

- Årets pristagare i Sweden Green Building Awards är tydliga, konkreta exempel på hållbar samhällsbyggnad inom både fastigheter och infrastruktur samt nyproduktion och förvaltning. Medvetenheten och viljan till förändring bland våra medlemmar har ökat enormt de senaste åren och omställningen ökar nu i snabb takt. Det här är extremt positivt för hela Sverige och vårt gemensamma klimatarbete, säger Lotta Werner Flyborg, VD Sweden Green Building Council.

Miljöbyggnad iDrift är en certifiering för befintliga fastigheter och som sätter fokus på inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och byggnadens skick. En viktig del är de obligatoriska krav som inkluderar hyresgästernas påverkan på byggnadens miljöprestanda, vilket gör att processen leder till en närmare dialog mellan Wihlborgs och hyresgästerna. Att certifiera befintliga byggnader är en viktig investering i linje med Wihlborgs beslutade klimatfärdplan med målet att halvera klimatutsläppen till år 2030.

Wihlborgs är den fastighetsägare som hittills certifierat flest byggnader inom segmentet kontor i Miljöbyggnad iDrift.

- Miljöbyggnad iDrift är ett viktigt verktyg för oss på Wihlborgs, som vi bland annat använder för att identifiera olika förbättringsinitiativ som vi kan ta med oss in i vår förvaltning. Något annat som gör detta certifieringssystem tacksamt att arbeta med är att det är baserat på svenska regelverk och anpassat efter svensk byggtradition. I år har vi fokuserat särskilt att certifiera vårt befintliga bestånd. Att vårda och förädla det som redan finns är det mest ansvarsfulla vi som fastighetsägare kan göra säger Elsa Hagdahl, certifieringsansvarig på Wihlborgs.

Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs, ser intern kompetensförsörjning som en av de främsta framgångsfaktorerna:

- Vi har förändrat arbetssättet, stärkt upp inom certifieringsområdet och satsat på att höja kompetensen i hela organisationen när det kommer till vårt miljöarbete. Idag är vår personal väl insatt i hur vi jobbar med miljö- och klimatprestanda och kommer med egna förslag på energibesparande insatser. Det gör att vi kan tillmötesgå hyresgästernas behov på ett helt annat sätt. Och så är vi noga med att informera och fira framgångarna tillsammans med hyresgästerna, säger Staffan Fredlund.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,7 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Elsa Hagdahl, certifieringsansvarig, 040-661 97 07
Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef, 040-690 57 76
Per Clarin, fastighetschef, 046-590 62 66

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs uppför ny skola på 11 600 kvm utanför Köpenhamn

Wihlborgs uppför ny skola på 11 600 kvm utanför Köpenhamn

Mercedes-Benz väljer Wihlborgs kontorshus Vista i Hyllie

Mercedes-Benz väljer Wihlborgs kontorshus Vista i Hyllie

Wihlborgs tecknar avtal med Nowaste Logistics om 6 900 kvm i Helsingborg

Wihlborgs tecknar avtal med Nowaste Logistics om 6 900 kvm i Helsingborg