Wihlborgs delårsrapport januari-september 2021 presenteras den 22 oktober 2021 - inbjudan till presentation

Fredagen den 22 oktober 2021, klockan 07:30 (CEST) offentliggörs Wihlborgs delårsrapport januari-september 2021. Wihlborgs bjuder in press, investerare och analytiker till en telefonkonferens klockan 08:30 (CEST) samma dag.

Under telefonkonferensen/webbsändningen presenterar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, och Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, Wihlborgs delårsrapport januari-september 2021. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.  
 

Datum:          22 oktober

Tid:                Rapporten publiceras 07:30 (CEST)
                      Telefonkonferensen hålls 08:30 (CEST)

Telefonkonferens:

SE: +46850558353
UK: +443333009264

Länk till Webcast:

https://tv.streamfabriken.com/wihlborgs-fastigheter-q3-2021. 
 

Delårsrapport januari-september 2021 samt presentation kommer finnas tillgängliga på Wihlborgs.se:

https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.