Wihlborgs säljer bostadsbyggrätt i Dockan, Malmö

Wihlborgs har idag den 17 juni tecknat avtal om avyttring av fastigheten Torrdockan 7 i Malmö med byggrätt för cirka 170 bostäder och 700 m² kommersiell yta.

Avyttringen sker som en fastighetsaffär och köpeskillingen uppgår till 110 Mkr. Köpare är bostadsföretaget JM och frånträde sker den 1 september 2020.

Fastigheten Torrdockan 7 ligger vid Dockplatsen, centralt i Dockanområdet som Wihlborgs utvecklat tillsammans med JM och PEAB. Fastigheten var tidigare planlagd för hotellbebyggelse, men sedan 2016 har Wihlborgs tillsammans med JM arbetat för att istället utveckla bostadsbyggrätter. I dagarna har den nya detaljplanen vunnit laga kraft och därmed möjliggörs alltså utveckling av cirka 170 nya bostäder på Torrdockan 7.

- Wihlborgs fokuserar på kommersiella fastigheter och därför är det helt i linje med vår strategi att sälja fastigheten till en aktör med fokus på bostäder. JM har precis som Wihlborgs varit drivande i utvecklingen av Dockan och därför känns det naturligt att lämna stafettpinnen vidare till dem. De nya bostäderna blir ett fint tillskott till Dockan och kommer att bidra till att området fortsätter vara en attraktiv och levande stadsdel med ett bra serviceutbud, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,4 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.