Wihlborgs hyr ut 7 700 kvm till Saint Gobain

Wihlborgs har tecknat ett tioårigt hyresavtal med byggmaterialleverantören Saint Gobain i Danmark

Abildager 16, Bröndby, Danmark

Avtalet avser 7 700 m² lager och kontor på Abildager 16 i Bröndby. Fastigheten har tidigare inrymt tryckeri för Flint group och 2017 omvandlades lokalerna från lager- och produktionsfastighet till en knutpunkt för transportföretaget M. Larsen A/S. Abildager 16 innehåller moderna lokaler för både kontor och produktion samt personalutrymmen, mötesfaciliteter och restaurang.  

- Det är glädjande att kunna välkomna Saint Gobain som hyresgäst hos Wihlborgs. Med sitt goda kommunikationsläge är Abildager 16 en perfekt placering för denna typ av större verksamhet med behov av goda transporter. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Saint Gobain, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 45,5 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.